Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku


Özellikle Türkiye'de en çok yatırım yapılan ve kazandıran sektörlerden biri olan inşaat sektörü beraberinde bir takım hukuki problemleri de getirmektedir.  Gayrimenkul hukuku da bu noktada inşaat sektöründe sıklıkla rastlanan  içerisinde, inşaat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kentsel dönüşüm davaları, tapu iptal ve tescil  davaları,kira uyuşmazlıkları, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar gibi birçok konuyu barındıran bir disiplin olup gayrimenkul avukatına bu anlamda duyulan ihtiyaç sektörün büyümesiyle birlikte günden güne artmaktadır. Özellikle  gayrimenkul hukuku alanındaki aşağıda da ayrıntılı olarak sunduğumuz bahse konu  dava süreçlerinin gayrimenkul  avukatı tarafından takibi yapılmaktadır. Ancak bu davaların birçoğunun  inşaat sözleşmelerindeki, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerindeki veya kentsel dönüşüm süreçlerindeki hazırlık ve müzakare aşamalarından kaynaklandığı gerçeği karşısında, tüm bu süreçlerin en başında bir gayrimenkul avukatının gözetim ve denetiminde yürütülmesi bu tip davaların oluşmasını büyük oranda engellemektedir. O sebeple  günümüzde dava öncesi süreçlerde de  gayrimenkul avukatı yer alarak bu tip sözleşmelerin   eksiklik ve problemlerinin yol açmış olduğu hukuki problemler  en az indirgenerek olası hak kayıpları önlenmekte  ve ,tarafların menfaatleri doğrultusunda işlemler sonuçlanmaktadır. İstanbul merkezli olarak Türkiye' genelinde gayrimenkul avukatı olarak, avukatlık  ve danışmanlık hizmeti veren ofisimiz gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır. 

Gayrimenkul Avukatı olarak Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz:

-Müdahalenin önlenmesi davası
-Şuf'a davası
-Ortaklığın giderilmesi davası, tapu iptal ve tescil davaları
-Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi
-Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi  
-Kat mülkiyeti, imar ve kamulaştırma gibi alanlardan doğan ihtilaflar ve dava takip hizmeti
-Yabancıların gayrimenkul edinmesi işlemleri
-Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen satış, ipotek, rehin işlemleri
-İpotek sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, ve ipotek süreçlerinin takibi

-Arsa payının düzeltilmesi davası ( Arsa Payının Düzeltilmesi Davası yazımızı incelemek için tıklayınız)
-Devre tatil Sözleşmeleirinin iptali Davaları
-Devre mülk Sözleşmelerinin iptali davaları(
 Devre tatil sözleşmelerinin iptali işlemleri nasıl gerçekleştirilir? Makalemizi incelemek için tıklayınız )

-Mirastan mal kaçırma amacıyla yapılan taşınmaz satışlarına yönelik  iptal davaları  (Bu konudaki mirastan mal kaçırma (muris muvaazası) davaları makalemizi incelemek için tıklayınız)


Yine 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’un yürürlüğe girmesi ile birlikte kentsel dönüşüm süreci hız kazanmış, bu kapsamda riskli yapı, riskli alan, rezerv alan gibi kavramlar insanların gündelik yaşamında kullandığı sözcükler haline gelmiştir. Uygulamada hem müteahhitler hem de malikler için yabancı olan bu konularda gerekli şekil şartlarına uyulması önem arz etmektedir. Bu şekil şartlarına uyulmaması dahi işlemleri geçersiz kılabilmekte, telafisi imkansız zararlar neticesinde iki taraf için de mağduriyetlere yol açabilmektedir. Bu sebeple bu sürecin kentsel dönüşüm alanında uzman bir Gayrimenkul Avukatı danışmanlığında yönetilmesi her zaman için tarafların lehinedir. Uygulamada en çok rastlanılan apartmanlardaki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin makalemizi incelemek için tıklayın
 

Kentsel Dönüşüm Hukuku kapsamında Gayrimenkul Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

- Kentsel dönüşüm kapsamında, gayrimenkul avukatı olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi, incelenmesi
- Riskli yapı tespit raporuna itiraz edilmesi
- Riskli yapı tespit raporuna itirazın reddine ilişkin idare mahkemesinde dava açılarak yıkımın önlenmesine yönelik yürütmeyi durdurma kararı alınması ve çeşitli adımların atılması yönünde hukuki hizmet vermekteyiz.

 

Ayrıca Kira Hukuku da gayrimenkul hukuku ile bağlantılı disiplinlerden biri olup ofisimiz gayrimenkul avukatı olarak bu alanda da  müvekkillerine hizmet vermektedir. Kira Hukuku Alanındaki Dava ve Danışmanlık Hizmetlerimizi İncelemek için Tıklayınız
 

GERİ DÖNÜN