Marka ve Tasarımların Tescili ve Korunması

Marka ve Tasarımların Tescili ve Korunması


Markalar ve tasarımlar fikri mülkiyet hukukunun  alt başlığından biri kabul edilen sınai haklardan  olup Ülkemizde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası birçok sözleşme ve protokol kapsamında korunmaktadır. Bu hakların kişilere hukuki koruma sağlayabilmesi için tescil edilmeleri önem arz etmektedir.

Marka tescili ve tasarım tescili süreçlerinin  hak sahipleri adına vekaleten yerine getirme yetkisine ise  yalnızca sınırlı sayıda kişiler sahip olup bu kişiler bu alanda çalışan ve gerekli sınavlardan geçerek Türk Patent ve Marka Kurumu (eski adıyla Türk Patent Enstitüsü)   Marka Vekilleri  Siciline kaydolan marka vekilleridir.  Bu sebeple markalarını tescil ettirmek isteyen ve kurum nezdinde gerekli diğer işlemleri yapmak isteyen gerçek kişi veya tüzel kişilerin ileride hak kaybı yaşamamak adına sicile kayıtlı bir marka vekiliyle çalışmaya dikkat etmeleri oldukça  önem arz etmektedir. Ofisimizin de Türk Patent ve Marka Kurumu’na müvekkiller adına  yapılacak marka tescili, tasarım tescil  ve itiraz süreçleri başta olmak üzere gerekli tüm  işlemleri  yapmaya yetkili Türk Patent siciline kayıtlı  marka vekili sıfatına sahip hukukçu marka vekilleri bulunmakta olup  hukuk büromuz bu alanda hizmetler  sunmaktadır.

 

Marka Tescil İşlemleri

İsim patenti alma, isim hakkı alma, marka patenti alma   gibi halk arasında  çeşitli adlarla anılan marka tescili ve buna yönelik işlemler Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmektedir.

Marka tescil başvurusundan  önce marka olarak tescili istenen ilgili markanın incelenerek başvuruya konu daha önce tescil edilen  benzer marka bulunup bulunmadığı gibi çeşitli ön araştırmaların yapılması ihtilaf doğabilecek hususların belirlenmesi de önem arz etmektedir. Zira Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka başvurusu yapılmış olması bunun her daim  tescil edilebileceği anlamına gelmemekte, kurum tarafından gerekli şekli incelemelerin yanı sıra,  benzerlik gibi kriterler kapsamında araştırma yapılıp markanın yayımlanması ve çeşitli süreçlerin tamamlanmasından sonra ancak bir markanın tescili mümkün olabilecektir.  Bu sebeple gerek ön araştırma yapılması gerekse olası itiraz süreçleri kapsamında marka tescil başvurularının bir marka vekili aracılığıyla yapılması hak sahiplerinin menfaatine olacaktır.

 

Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler

Marka olarak tescil edilebilecek işaretler ise sadece bir sözcük veya sözcük kombinasyonuyla sınırlı değildir. Sözcük, şekil, logo, renk, sayı, kişi adları, ses, ambalaj biçimleri ve bununla sınırlı olmaksızın sicilde gösterilebilir olmak ve diğer şartları yerine getirebilmek kaydıyla her türlü işaretin marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür. 

 

Markaların Koruma Süresi

Marka tescil edilmesi halinde  sicilde yayımlanır ve hak sahibine 10 yıl süre ile koruma sağlar. Tescil edilen marka istendiği takdirde her 10 yılda bir yenilenebilir. Yenileme sürecinde ilgili sürelere uymak önem arz etmektedir. Marka tescil  yenileme işlemleri için de  Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli harcın yatırılarak ve ilgili diğer işlemlerin yapılarak yenileme başvurusu  yapılması gerekmektedir.

 

Tasarım Tescil İşlemleri

Tasarım tescil işlemleri de Türk Patent ve Marka  Kurumu nezdinde gerçekleşen bir diğer tescil işlemidir, Tasarım kanun da: ‘’ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.’’ Şeklinde tanımlanmış olup birçok nesnenin tasarım olarak tescili mümkündür. Tasarımın tescil edilmesi sayesinde hak sahipleri belirli haklar elde etmekte ve tasarımlarını taklit eden kişilere karşı çeşitli hukuki yollara başvurabilmektedir.  

Tasarım Olarak Tescil Edilebilecek Nesneler

Tasarım  iki boyutlu veya üçboyutlu bir ürünün  tamamen veya kısmen görünümü olduğundan tescili kapsamına girebilecek sayısız örnek vardır.  Örneğin: bir tabak deseni, bir kumaşın deseni, bir masanın formu, bir otomobilin dış görünümü, bir kıyafet tasarımı, bir hediye sunumu veya bir mekan yerleşimi  ve bununla sınırlı olmaksızın farklı  birçok husus  tasarım tesciline konu olabilir.

Tasarımların Koruma Süresi

Tescil edilen tasarımların koruma süresi markadan farklı olarak tasarım tesciliyle birlikte 5 yıldır. Tescil süresi her 5 yılda bir yenilebilir ve koruma süresi uzatılabilir. Ancak yenileme  en fazla 4  defa yapılmak  suretiyle toplam 25 yıl süreyle tasarımın tescil kapsamında korunması mümkündür.

Marka Tescili Tasarım Tescili ve  Bu Hakların Korunması Süreçlerine Yönelik Hizmetlerimiz

 • Marka tescil başvuruları ve buna yönelik işlemlerin yerine getirilmesi
 • Marka ön araştırması ve tescile uygunluk konusunda görüş bildirilmesi
 • Marka izleme işlemleri
 • Marka tescil başvurularına itiraz işlemleri
 • Tanınmış marka başvurusu
 • Marka muvafakatname işlemleri
 • Markaların uluslararası tesciline yönelik işlemler
 • Tasarım tescil başvuruları ve buna yönelik işlemlerin yerine getirilmesi
 • Tasarım tescil başvurularına itiraz işlemleri
 • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itiraz süreçlerinin yerine getirilmesi
 • Tescilli Marka ve Tasarımlara yönelik bülten takibi
 • Türk Patent nezdinde yapılan marka tasarım başvurularına karşı sunulan itirazlara    karşı  görüş  bildirme süreçlerinin yerine getirilmesi
 • Tasarım Devir Sözleşmeleri ve buna yönelik işlemler
 • Marka Devir sözleşmelerinin hazırlanması  ve buna yönelik işlemlerin yürütülmesi
 • Marka ve Tasarımlara ait Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve sicile bildirim işlemleri
 • Tasarımların uluslararası tesciline yönelik işlemler.  

Hukuk büromuz marka tescil ve tasarım tescil işlemlerinin yanı sıra aynı zamanda marka ve tasarımlardan kaynaklı davalara yönelik süreçlerde de kişi ve kurumlara   avukatlık hizmeti vermekte olup bu hizmetlerimizin içeriğine  ulaşmak için tıklayınız

GERİ DÖNÜN