Ticari Davalar

Ticari Davalar


Ticaret Hukuku kavramı çok geniş bir alanı ifade etmekte olup ülkemizde hüküm altına alındığı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlar ve yönetmelikler kapsamında korunmaktadır. Bir davanın ticari dava niteliğinde olabilmesi için öncelikle ticaret kanununda belirtilen ticari iş karinesi kapsamında bulunması gerekmektedir. Ticari iş, kanundaki tanımına göre bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller olarak tanımlanmıştır. Ticari iş niteliğindeki davalar ise TTK madde 5 gereği Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmektedir. Ticari işlerde öncelikle TTK ve diğer kanunlarda belirtilen emredici hükümler uygulanmak zorundadır. Emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde de taraflar kendi aralarında şartları belirleyebilmektedir.

Asliye Ticaret Mahkemelerinin yanı sıra ticaretle iştigal eden birçok kişi ticari hayattaki faaliyetleri sebebiyle gümrük veya vergiye ilişkin süreçlerden kaynaklanan cezai ve hukuki yaptırımlara maruz kalabilmekte; bu anlamda İdare veya Vergi Mahkemelerinde de bu işlemlere ilişkin davaların yürütülmesi gerekmektedir.

Bu sebeple ticaretle iştigal eden kişilerin bu alandaki davalarını yürütecek ticaret avukatı ihtiyacı bulunmaktadır
 

Ofisimizin ticaret hukuku avukatı olarak bu alandaki başlıca hizmetleri:

-İtirazın iptali davalarının açılması
-Alacak davası
-Haksız rekabet davası
-Leasing sözleşmelerinin incelenmesi ve revize edilmesi
-Leasing sözleşmelerinden kaynaklı davaların takip edilmesi
-Kıymetli Evrak Hukuku
-Anti damping soruşturmaları başta olmak üzere gümrük mevzuatından kaynaklı ortaya çıkabilecek hukuki problemlerin çözümü, davaların yürütülmesi, idare tarafından bu kapsamda yapılan usulsüz işlemlere veya tahakkuk edilen cezalara karşı iptal davalarını açılması
-Bayilik sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklı ortaya çıkan davaların yürütülmesi gibi birçok farklı alanda hizmet vermektedir.

Ayrıca aylık düzenli danışmanlık hizmeti vermiş olduğumuz ticari şirketlerin taraf olduğu tüm sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması ve revize edilerek şirket menfaatlerine uygun hale getirilmesi, önleyici hukuk hizmeti sunulması, müvekkillerin taraf olduğu davaların takibi gibi alanlarda şirket avukatlığı hizmeti vermekteyiz.
 

GERİ DÖNÜN