Araç Değer Kaybı Davası ve  Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç Değer Kaybı Davası ve Araç Değer Kaybı Tazminatı


Trafik sigortası olarak da bilinen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları, kanunda düzenlenen sigorta türlerinden biridir. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motorlu aracın işletenleri, yol açmış oldukları zararlardan sorumludur. Trafik sigortası  dediğimiz  bu sigorta türü ise bu noktada Motorlu araçların  karayollarında yol açmış olduğu kazalar neticesinde ortaya çıkan bedensel ve cismani zararlara karşı  araç işletenleri mali ve hukuki olarak koruma altına alan bir sigorta türüdür.  Kanun gereği araç işletenlerin adından da anlaşılacağı üzere  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmaları zorunludur. Bu sigortanın içeriği ve şartları KZMSS Genel Şartları çerçevesinde belirlenmiş olup buna göre  çeşitli teminatlar öngörülmüştür. Bu teminatlar genel olarak dörde ayrılmakta olup maddi zararlar teminatı, sağlık giderleri teminatı sürekli sakatlık teminatı ve destekten yoksun kalma teminatıdır.

Araç Değer Kaybı Davası Nedir?

Trafik kazası geçiren araçların tramer kayıtları incelendiğinde  veya satış aşamasında alıcının talebi üzerine  ilgili araç eksperlerce incelendiğinde  kaza ve içeriği çoğu zaman belirlenmektedir.  Bu belirlemeler sonucu kaza geçiren  araçlar hasardan kaynaklı olarak değerinin altında tutarlarda satılmaktadır. Araç sahiplerinin aleyhine olan bu noktada mevcut değer kaybı tutarının aracın satışının dahi beklemeksizin araç sahiplerince elde edilme imkanı mevcuttur.

Araç değer kaybı tazminatı bahsettiğimiz maddi zararlar teminatı kapsamındadır. Araçta meydana gelen hasarın onarım giderlerinin yanı sıra araç değer kayıpları da belli şartlar çerçevesinde sigorta şirketinden talep edilebilmektedir. Bu değer kabı ise özetle aracın kaza tarihindeki ikinci el değeriyle kaza tarihinden sonraki ikinci el değeri arasındaki farktır. Bu noktada sigorta şirketleri araçta oluşan değer kaybını gidermekle yükümlü olup ödemedikleri takdirde araç işleteni(sahipleri) sigorta şirketine karşı dava açarak değer kaybı talebinde bulunabilmektedir.  

 

Araç Değer Kaybı Davasının Şartları Nedir?

Araç değer kaybı davasının belirli şartları mevcut olup özetle temel 3 şart aşağıdaki gibidir:

1-Araçta bir değer kaybının ortaya çıkmış olması
2-Kanunda belirtilen istisnalardan olmaması,
3-Sigorta şirketine başvurulmuş olması ve başvuru sonucunda sigorta şirketinin olumsuz yanıt vermesi veya süresi içinde herhangi bir cevap vermemiş olması

Bu husular haricinde ,başvuru ve dava sürecine ilişkin uyulması gereken süreler, usule ve esasa ilişkin dikkat edilmesi gereken birçok kanuni düzenleme bulunması sebebiyle konu uzmanlık gerektirdiğinden  tarafların ileride menfaatlerinin zedelenmemesi ve hak kaybı yaşamamaları adına trafik kazalarına ilişkin davalarda uzman bir avukat vasıtasıyla ilerlemeleri menfaatlerine olacaktır.

Araç Değer Kaybında Trafik Sigortası  Teminatı Dışında Tutulan Haller Nelerdir?

Değer kaybı hususunda sigorta teminatı dışında tutulan haller sigorta genel şartlarında belirtilmiştir.  Buna göre:  Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta plastik tampon-parça onarımları cam radyo teyp lastik hava yastığı, jant, mekanik elektronik ve döşeme aksama hasarları, çekme belgeli ve hurda belgeli işlem  görmüş araçlara  ilişkin meydana gelen hasarlar teminat kapsamı dışında tutulmuş olup bu hallerde sigorta şirketinin değer kaybına yönelik tazminat ödeme gibi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Araç Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Bu davalarda zamanaşımı süresi  zararın veya tazminatla yükümlünün öğrenildiği  tarihten  itibaren 2 yıl ve herhalde fiilin yani kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren  10 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu sebeple trafik kazası geçiren kişilerin bu sürelere riayet etmesi gerekmektedir.

Araç  Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araçta oluşan değer kaybı bu konuda uzman ve ruhsat sahibi yetkili eksperler tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplama yapılırken aracın modeli, yılı, emsal değeri, hasarın hangi kısımda oluştuğu, hasara konu parça değişikliği vs. gibi birçok değişken göz önünde bulundurularak, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ekinde yer alan esaslar  gözetilmektedir. Keza dava aşamasında da bilirkişiler tarafından benzer süreç izlenmektedir.

Araç Değer Kaybı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Bu hususta sigorta tahkim komisyonlarına veya mahkemelere  başvurulabilir.  Değer kaybı davalarında görevli mahkemeler asliye ticaret mahkemeleri olup yetkili mahkeme ise  fiilin yani kazanın meydana geldiği yer, zarar görenin yerleşim yeri  veya davalı yerleşim yeri mahkemesi olabilmektedir.

GERİ DÖNÜN