Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Boşanmak Medeni Kanun’da öngörülmüş olup bir boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle birtakım genel şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar, taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması, kanunda belirtilen boşanma nedenlerinden birinin gerçekleşmesi ve boşanmaya yönelik hâkimin yani mahkemenin vermiş olduğu bir kararın olması şeklinde sıralanabilir. Boşanma nedenleri de etkileri ve konuları bakımından çeşitli şekillerde kategorize edilmiş olup genel - özel boşanma sebepleri, nisbi (takdire bağlı) - mutlak boşanma sebepleri gibi çeşitli ayrımlara sahiptir.

Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak gerçekleşebilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası taraflar arasında evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği konusunda mutabık olmaları ve boşanma konusunda velayet, mal paylaşımı, nafaka vb. hususlarda ortak bir karara vararak bu hususları aralarında düzenlendikleri davalara verilen isimdir. Bu dava türleri anlaşmalı boşanma protokolüyle yazıya dökülür ve imzalanır. Yine anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların en az bir yıl süreyle evli kalmaları gerekmektedir. Bu süreçte hazırlanan protokolün içeriği büyük önem arz eder ve bir eksiklik olması halinde hâkimin müdahalesi de mümkün kılınır. Protokoldeki bir eksikliğin, muğlaklığın ya da hatanın taraflar açısından ileride problem yaratabileceği için bu konuda uzman bir boşanma avukatından yardım almalarında fayda vardır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Bu dava türü ise taraflardan birinin boşanmak istemesine karşın diğer tarafın buna yanaşmaması veya yanaşmakla birlikte sonuçlarını kabul etmemesi, boşanmadaki kusurun kendisinden kaynaklanmadığından bahisle karşı boşanma davası açmasına dayanır. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren meşakkatli bir süreci kapsar.

 

Hangi Nedenlerden Boşanma Davası Açılabilir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere birçok sebepten ötürü boşanma davası açılabilmektedir.

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması,
 • Terk,
 • Hayata kast,
 • Akıl hastalığı,
 • Haysiyetsiz yaşam sürme,
 • Onur kırıcı davranış

gibi nedenlerden dolayı boşanma davası açılabilmektedir. Bu sayılan sebeplerin içeriği daha geniş olup akla gelebilecek birçok boşanma sebebi olan davranış, bu başlıklardan birinin kapsamına girebilmektedir. Örneğin evlilik birliğinin temelden sarsılması olan genel boşanma sebebi cinsel şiddet, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet gibi birçok sebepten kaynaklanabilmektedir.

 

Boşanma Davasında Kusur ve İspat Önemli Midir?

 • Boşanma davasındaki en önemli husus boşanma nedenine sebep olan olaylara veya olgulara yönelik iddia edenin, karşı tarafın kusurlu olduğunu veya en az kendisinden daha kusurlu olduğunu ispat etmesidir.
 • Karşı tarafın kusurlu olduğunu veya davayı açanın, karşı taraftan daha az kusurlu olduğunu ispatlaması tazminat, nafaka, hatta mal paylaşımı gibi boşanmanın sonuçlarını etkilediğinden çok önemlidir.
 • İspata yönelik çoğu zaman aile bireyleri, yakın arkadaş çevresi hatta komşular tanık olarak dinletilebileceği gibi taraflar arasındaki yazışmalar, darp raporu gibi belgeler de kullanılabilmektedir.

 

Boşanma Davası Hangi Mahkemelerde Açılır?

 • Boşanma davasında görevli mahkemeler "Aile Mahkemesi" olup aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.
 • Yetkiye ilişkin ise, eşlerin son 6 (altı) aydır birlikte oturdukları yerde dava açılabileceği gibi eşlerden birinin son ikamet ettiği yerde de dava açılabilmektedir.
 • Örneğin eşlerin birlikte yaşadıkları ev Ankara’da olmasına karşın eşlerden biri evi terk ederek İstanbul’da ailesinin yanına yerleştiyse, Ankara Aile Mahkemelerinde boşanma davası açılabileceği gibi İstanbul Aile Mahkemelerinde de boşanma davası açılabilecektir.

 

Boşanma Davası Açılırken Uzaklaştırma Talep Edilebilir mi?

Eşlerden birinin saldırısı, hakareti, sözlü veya yazılı tacizi gibi durumlara maruz kalarak boşanma davası açanlar, özellikle kadınlar, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uyarınca diğer eşin kendine belirli bir mesafeden fazla yaklaşmamasına yönelik mahkemeden geçici hukuki koruma talep edilebileceği gibi kendisini iletişim cihazlarıyla dahi rahatsız etmemesi yönünde kanunda öngörülen çeşitli geçici hukuki koruma taleplerinde bulunabilirler. Bu husus ekseri çoğunlukla kadınların başına gelmesine karşın münferit de olsa bu tarz saldırı, tehdit, taciz gibi durumlarla karşılaşan boşanma sürecindeki erkekler de uzaklaştırma talebinde bulunabilirler.

 

Boşanma Davasıyla Birlikte Nafaka İstenebilir Mi?

 1. Boşanma davasıyla birlikte aynı dava dilekçesinde nafaka isteminde de bulunulabilir.
 2. Yine şartlar mevcutsa davanın sonuçlanması beklenmeksizin mahkeme tarafından eşlerden biri lehine tedbir nafakası ödenmesine hükmedilebilir.
 3. Nafakanın da çeşitli türleri olmakla birlikte buna yönelik ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Boşanma Davasıyla Birlikte Çocuğun Velayeti İstenebilir Mi?

Çocuğun velayeti de aynı dava dilekçesinde boşanma davasıyla birlikte istenebilecek bir husus olup çocuğun velayetinin taraflardan birine bırakılması halinde de diğer tarafa çocukla kişisel ilişki kurma hakkı tanınabilmektedir. Yine velayete ilişkin şartlarda bir değişiklik olduğu durumda da ebeveynlerin, velayetin değiştirilmesi yönünde bir dava açması da mümkündür.

Ofisimiz boşanma hukuku alanında hizmet vermekte olup boşanma avukatı olarak verdiğimiz hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız!

Yazı Sonu. Sorularınızı yorum bölümünden bize bildirerek ulaştırabilirsiniz.

GERİ DÖNÜN