Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Halinde Tazminat Hakkı

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Halinde Tazminat Hakkı


İşçinin işçilik alacakları kapsamındaki tazminat hakları  belirli şartlar ve durumlar için kanun tarafından tanınmış olup bu şartlar ve durumlar mevcut olduğu takdirde işçinin bu tazminatlarını işverenden talep etme hakkı mevcuttur. Buna ilişkin daha önce yazdığımız ilgili yazılarımızda detaylardan bahsetmiştik. Evlilik nedeniyle işten ayrılma da iş hayatında sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri olup evlilik nedeniyle işten ayrılması  halinde işçinin, işverenden aşağıda da incelediğimiz üzere halk arasında evlilik tazminatı olarak da isimlendirilen  tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı

1475 sayılı İş Kanunu madde 14  kapsamında kadın işçilere evlilik nedeniyle iş akdini feshetme hakkı tanınmış olup bu durumda evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler kıdem tazminatı talep etme hakkına sahip olmaktadır. Halk arasında evlilik tazminatı olarak da isimlendirilen bu tazminat türünün hukuki karşılığı kıdem tazminatıdır. Bir başka deyişle kanunda evlilik tazminatı gibi özel bir tazminat türü tanımlanmamış iş akdini evlilik nedeniyle fesheden işçinin kıdem tazminatı talep etme hakkı öngörülmüştür.

 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları:

Aşağıda da numaralandırdığımız şartların bir kısmı kıdem tazminatının genel şartları olmasına karşın bir kısmı ise evlilik nedeniyle fesih halinde tazminata hak kazanabilmek için  bulunması  gereken özel şartlardandır.

1) En az 1 yıldır işçinin aynı işveren yanında çalışıyor olması gerekir
2) İşçinin İş  Kanunu kapsamında çalışıyor olması gerekir.
3) Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçinin kadın işçi olması gerekmektedir.

Kanun açıkça evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı talep etme hakkını kadın işçilere tanımış olup bu sebeple evlilik nedeniyle iş akdini fesheden erkek işçilerin kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunmamaktadır.

4) İşçi Evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedenine dayalı  iş akdini feshetmelidir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatını veya diğer bir adıyla evlilik tazminatını  talep edebilmesi için kanunda hak düşürücü süre tanınmıştır. Bu süre evlilik tarihinden itibaren 1 yıl olup. İşçi tarafından işverene bu süre içerisinde evlilik nedeniyle işten ayrılma beyanı iletilerek kıdem tazminatını talep edilmelidir. Aksi takdirde işçi evlilik nedenine dayalı fesihten kaynaklı olarak işverenden kıdem tazminatı talep edemeyecektir. Ayrıca bir yıllık  sürenin başlangıcı resmi nikahın yapıldığı tarihtir. Dolayısıyla dini nikah gibi resmi olmayan bir nikah olduğundan bahisle işçinin  iş akdini evlilik nedeniyle feshetme hakkı bulunmamakta dolayısıyla bu durumda işçinin, işverenden  kıdem tazminatı (evlilik tazminatı) talep etme hakkı bulunmamaktadır

 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Halinde İhbar Tazminatı Hakkı

Yukarıda yazıda da incelediğimiz gibi evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde  kadın işçilerin kıdem tazminatı talep etme hakkı mevcut olmasına karşın, evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde ihbar tazminatı talep etme hakları bulunmamaktadır. Ayrıca evlilik nedeniyle iş akdini fesheden işçi feshettiği tarihi itibariyle işe gelmek zorunda değildir. Bu sebeple  herhangi bir ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmadığından  işverenin işçiden ihbar süresine uymamaktan kaynaklı olarak bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın  İşverene Bildirilme Şekli

Kanunda evlilik nedeniyle işten ayrılmanın  işverene bildirim şekline   ilişkin herhangi bir özel şekil şartı öngörülmüş olmamasına karşın iş akdini evlilik nedeniyle fesheden işçinin işverene fesih bildirimini yazılı olarak bildirmesi ve evlendiğini ispatlaması açısında evlilik cüzdanının bir suretini de eklemesi yararına olacaktır. Zira işverenin kıdem tazminatını ödememesi halinde evlilik nedeniyle iş akdini fesheden işçinin bunu ispatlaması gerekeceğinden ispat kolaylığı açısından fesih bildiriminin yazılı olması mümkünse noter kanalıyla işverene gönderilmiş olması veya elden teslim edilecekse evlilik nedeniyle  fesih bildirimi dilekçesinin  işverence teslim alındığına dair imzalı evrakın işçide bulunması önemlidir.

 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Halinde Kıdem Tazminatı Davası

İşçi evlilik nedeniyle iş akdini feshederek işten ayrılmasına ve bunu işverene bildirmesine rağmen işverence işçiye kıdem tazminatı fesih tarihinde ödenmek zorundadır. İşveren ödemeyi tek seferde peşin olarak ödemekle yükümlüdür.   Ödenmediği takdirde işçi tarafından  kıdem tazminatının / evlilik tazminatının ödenmesine yönelik dava açma hakkı mevcuttur.  Şüphesiz dava prosedüründen önce de işçilik alacakları talebi de zorunlu  arabuluculuk kapsamına alındığından  bu prosedürün de  yerine getirilmesi gereklidir.

Bu yazımız İlginizi çekebilir: Kıdem Tazminatı Şartları ve Kıdem Tazminatı Davası

Evlilik tazminatı olarak da bilinen konuyu  genel çerçevesiyle izah ettiğimiz  bu  yazımızda,  Dava öncesi ve sonrası uyulması gereken prosedürler olduğundan ve her davada olduğu gibi belirli usul kurallarına riayet edilmesi gerektiğinden   evlilik nedeniyle fesihten kaynaklı tazminatın ödenmesi konusunda işverenle problem yaşayan çalışanların muhakkak bir avukat vasıtasıyla işlemlerini yerine getirmesi hak kaybı yaşamamaları adına menfaatlerine olacaktır.

İş hukuku alanındaki avukat hizmetlerimizin içeriği ve diğer ilgili yazılarımızı incelemek için tıklayınız

GERİ DÖNÜN