Boşanma Avukatı ve Aile Hukuku

Boşanma Avukatı ve Aile Hukuku


Aile hukuku; nişanlanma ile başlayıp evlenme, boşanma ve sonrası işlemlere kadar tüm sürecin düzenlendiği bir hukuk dalı olup bu alanda gerçekleştirilen işlemlerin tamamı devlet kontrolü altındadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile özellikle aile hukuku alanında köklü değişiklikler öngörülmüş ve ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir.Aile hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, eşler arasındaki mal rejimleri, nafaka, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık gibi konuları kapsamaktadır. Aile hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan hukuki  problemlerin başında boşanma sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar gelmektedir.Ofisimiz de boşanma avukatı olarak aşağıda da detaylarını belirttiğimiz bu alanlarda hizmet vermekte olup İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde boşanma avukatı hizmeti sunmaktadır 

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri, sosyal şiddet,ekonomik şiddet, duygusal şiddet, fiziksel şiddet,aldatma, terk, haysiyetsiz yaşam sürme  gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilimektedir. Bu durum Taraflar açısından oldukça yıpratıcı bir süreç olduğundan bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması da çok büyük bir  önem arz etmektedir. Boşanma süreci çekişmeli boşanma davası veya anlaşmalı boşanma davası yoluyla gerçekleşebilmektedir. Detaylı bilgi için Boşanma Davası Nasıl Açılır? yazımızı inceleyebilirsiniz. Hiç şüphesiz anlaşmalı boşanma davası  çekişmeli boşanma davasına göre daha az yıpratıcı ve çok daha  kısa sürede  sonuçlanabilecek davalardır. Bu sebeple çiftler aralarında mal paylaşımı nafaka velayet vb. hususlarda anlaşmışlarsa, anlaşmalı boşanma davasını tercih etmeleri daha uygundur.

Boşanma Avukatı Vasıtasıyla Boşanma Davasının Takibi  Neden Önemlidir?

Ancak ister anlaşmalı boşanma yoluyla isterse çekişmeli boşanma yoluyla olsun bu konuda konuda uzman bir boşanma avukatı vasıtasıyla tarafların boşanma davasına ilişkin işlemlerini yapmaları menfaatleri açısından en doğru yoldur. Bu süreçte  öncelikle  yapılması gereken bu konuda uzman bir avukatla görüşerek bahse konu olayların  bir boşanma sebebi teşkil edip etmeyeceği bu olaylara yönelik elde bulunan delillerin niteliği davanın sebebine bağlı olarak süresinde açılıp açılmadığı gibii hususların netleştirilmesidir. Taraflar ilk etapta bazen avukatlık ücreti ödemeden internette buldukları şablon dava dilekçeleri ile dava açma yoluyla işlemleri gerçekleştirmenin  daha az maliyetli olduğunu düşünerek hareket ettiklerinde  bu durum çoğu zaman,    ödenecek avukatlık ücretinden çok daha maliyeti yüksek ve telafisi imkansız sorunlara yol açabilmektedir.  Zira örneğin, anlaşmalı boşanma protokolünde yazılması elzem olup  yazılmayan bir husus, çekişmeli boşanma davasında  dava dilekçesine yazılmaması gerekip de yazılan bir vaka  veya dava sırasında  bir haktan feragat edilmesi gibi birçok husus ileri de başkaca komplike sorunlara yol açarak, sıklıkla rastladığımız üzere  davanın o taraf aleyhine sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Sürecin bu alanda uzman bir  boşanma avukatı tarafından takip edilmesinin en önemli diğer bir sonucu ise karşı tarafın öne sürdüğü veya sürebileceği iddia ve ithamlara   soguk kanlılıka yaklaşabilmesi ve muhtemel karşı hamleleri öngörerek bu doğrultuda  müvekkil lehine gerekli önlemleri alabilmesidir. 

Ofisimiz de İstanbul'da boşanma avukatı olarak bu alanda kendine güvenen  Türkiye'deki en yetkin hukuk bürolarından biri olup her daim özen ve hesap verme yükümlülüğüne uyacak şekilde müvekkillerini  bu süreçte temsil etmektedir.

Aile hukuku, Boşanma Avukatı olarak Hizmetlerimiz:

-Nişanın bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat taleplerine  ve hediyelerin iadesine ilişkin davalar
-Anlaşmalı boşanma davalarında  boşanma protokolünün hazırlanarak davaya ilişkin diğer tüm  işlemlerin gerçekleştirilmesi
-Çekişmeli boşanma davalarının açılması, takibi ve yürütülmesi
-Karşı boşanma davalarının açılması yürütülmesi
-Maddi ve -manevi tazminat taleplerine yönelik davalar
-Ziynet alacağı davaları
-Nafaka talebi veya nafaka arttırım davası  
Boşanma Davasında Nafaka Türleri Yazımızi incelemek için tıklayınız
-Evlilik sözleşmesi olarak da bilinen Eşler arasındaki mal rejimine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
-Mal rejiminin tasfiyesi davalarının boşanma avukatı olarak takibi ve yürütülmesi
-Çocuğun Velayetine yönelik davalar
-Soybağının kurulması (babalık davası vb.) ve reddine ilişkin davalar
-Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde alınacak uzaklaştırma tedbiri, koruma   tedbiri vb. kanunda yazılı her türlü tedbirlere yönelik işlemler
-Yabancı Mahkemeler tarafından verilen boşanma davasına yönelik nihai  kararlarının Türk Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi davaları

GERİ DÖNÜN