01

Özel Hukuk

Kısaca Sınai Mülkiyet başlığı altında korunan bu haklar, gittikçe artan rekabet ortamında bir hayli önem kazanmıştır. Birçok kişi tescil kapsamında bu haklarını koruma altına almaya çalışarak çeşitli hukuki imkanlar elde etmektedir. büromuz bu hususlarda marka, patent ve tasarım haklarına tecavüz davaları, bundan kaynaklı maddi, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları, taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta yapılabilecek cezai ve hukuki başvurular, gerçek hak sahipliğinin tespiti, hükümsüzlük ve iptal davaları gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

Sinema eseri,ilim edebiyat eseri, güzel sanat eserleri,musiki eserleri gibi eserlerin yaratımında ortaya çıkan hak sahipliğinin tespiti, eser sahiplerinin ve icracı sanatçıların mali ve manevi haklarına tecavüzün önlenmesi ve tazminat davalarının yanı sıra, mali manevi hak devir sözleşmelerinin hazırlanması ve diğer süreçlerde hukuki hizmet vermekteyiz.

Kontrolsüz şekilde büyüyen şirketlerde işçinin fazla mesai yapması, haksız ve soyut gerekçelerle iş akdinin feshedilmesi, mobbing gibi konularda birçok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Büromuz bu kapsamda işe iade davaları ile kıdem, ihbar, fazla mesai gibi ücretlerin tahsili konusunda yetkindir. Aynı zamanda şirketlerin özellikle insan kaynakları departmanlarında yaşanan problemler noktasında iş sözleşmelerinin ve diğer İK süreçlerinin tamamını revize ederek, şirkete açılabilecek iş davalarını minimize etmeye, hatta tamamen önüne geçmeye yönelik tedbirler almak,şirket içi disiplin yönetmeliklerini hazırlamak gibi önleyici hukuk/danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında gerekli protokolün hazırlanarak işlemlerin gerçekleştirilmesi,çekişmeli boşanma davaları,velayet davalarının yanı sıra özellikle Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kabulünden itibaren etkinlik kazanan, zarar veren eşin evden uzaklaştırılmasına yönelik tedbir kararlarının alınması gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Menajerlik sözleşmeleri,reklam sözleşmeleri,sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması, yazılı ve görsel medya tarafından yapılan kişilik hakkı ihlallerine yönelik tekzip başvuruları,maddi manevi tazminat davaları açılması süreçleri konusunda hizmet vermekteyiz.

Özellikle Türkiye´'de en çok yatırım yapılan ve kazandıran sektör olan inşaat sektörü beraberinde bir takım hukuki problemleri de getirmektedir. Bu alandaki davaların takibinin yanı sıra hazırlanan inşaat sözleşmelerindeki eksiklik ve problemler de önem teşkil etmektedir. Müdahalenin önlenmesi, şuf´a, ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil, kat mülkiyeti, imar ve kamulaştırma gibi alanlarda dava takip hizmeti ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,revize edilmesi gibi hususlar da dahil olmak üzere inşaat sözleşmelerine ilişkin hukuki hizmet vermekteyiz.

Şirketlere dava ve danışmanlık hizmeti verilmesi, şirket kuruluş işlemleri, genel kurul ve yönetim kurulu evraklarının hazırlanması, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'de şube açma işlemleri ve Şirketler Hukuku mevzuatından doğan ortaklıktan çıkarma, ortaklığın giderilmesi,SHA, SPA işlemleri ve bunun gibi birçok hukuki uyuşmazlığın çözümü konusunda hizmet vermekteyiz.

Ticari alacaklara dayalı icra takiplerine yönelik itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit, istihkak, alacak davaları gibi hususlara yönelik her türlü hukuki süreçte hizmet vermekteyiz.

Fatura vb. alacaklardan kaynaklı takiplerin etkili şekilde yürütülmesi ve en hızlı şekilde tahsilat imkanının yanı sıra, özellikle alacağını önceden bir teminata bağlayarak riski en aza indirmek isteyen şirketlerin ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, tapu nezdinde ipotek işlemlerinin yürütülmesi ve muaccel olan borçlara yönelik ipotek takiplerinin yapılması işlemlerini yürütmekteyiz.

Ev ve işyerlerine ilişkin kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revize edilmesi, karma bir sistem olan franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi gibi konularda hukuki yardım sağlamaktayız. Ayrıca kiralananın bedel tespiti davası, uyarlama davaları ve kiracının tahliyesi gibi kira hukukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Miras hakkı başta Anayasa kapsamında hüküm altına alınmış bir hak olup, Medeni Kanun'da da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ofisimiz miras hukuku alanında uzman olup bu alanda doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
02

Kamu Hukuku

İçinde Ceza Hukuku, Fikri Haklar, Kişilik hakları gibi birçok konu ve disiplini barındıran bu alanda özellikle internet dolandırıcılığı, internet üzerinden gerçekleşen hakaret vb. kişilik hakkı ihlalleri, e-ticaret hukuku danışmanlığı,elektronik sözleşmelerin hazırlanması kişiler adına açılan sahte sosyal medya hesaplarının veya internet sitelerindeki içeriklerin kaldırılması gibi birçok konuda hizmet sunmaktayız.

İç hukuk yollarının tüketildiği durumlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne öngörülen şartlar çerçevesinde başvuru imkanı bulunmaktadır. Ayrıca 2010'dan itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılmasıyla birlikte, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslarası sözleşmelerdeki ihlallerin varlığı durumunda Anayasa Mahkemesi'ne tazminat talepli veya hukuka aykırılığın tespitine yönelik başvurular yapılmaktadır. Özellikle Yaşam Hakkı,İşkence Yasağı,Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği ve Adil yargılanma Hakkı kapsamında bugüne kadar AİHM ve AYM nezdinde yapılan birçok başvuru bulunmaktadır. Başvuruların çoğu zaman esasa bile girilmeden usuli eksikliklerden dolayı reddedildiği dikkate alındığında bu alanda uzman birinin yardımına her daim ihtiyaç vardır.

Özellikle malvarlığına yönelik suçlardan olan hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi suçların yanı sıra medya ve iletişim sektöründe çok sık rastlanan hakaret suçları, özel hayat ve hayatın gizli alanına karşı suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında müşteki veya şüpheli/sanık vekili olarak uzman ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Mevzuatın da bir hayli karışık ve belirsiz olduğu bu alanda Türkiye'deki yabancıların oturma izni ve çalışma izinlerinin alınması, sürelerin uzatımı gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Kısaca Biz


Özdoğru Hukuk olarak sanata, insana ve doğaya yüksek düzeyde önem veren büromuz, avukatlık mesleğinin fabrikasyonlaşmasını reddederek, profesyonellikten ödün vermeden “butik avukatlık’’ anlayışını ön planda tutarak, müşteri değil müvekkil bazlı, birebir müvekkilin ihtiyaçlarına çözüm bularak hareket etmektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?


Özdoğru Hukuk olarak tüm hukuksal çözüm arayışlarınızda size en iyi hizmeti verebilmek adına çok çalıştık. Hemen iletişim formumuzu doldurun ve sizler için neler yapabiliriz birlikte görüşelim.

ŞİMDİ İLETİŞİM FORMU GÖNDERİN

Kore Şehitleri Cad. Mithat Ulu Ünlü Sok. Engin Plaza 21 No:17 K.3. D.11 Gayrettepe-Şişli/İstanbul
0212 212 11 80 (Telefon)
0212 212 11 90 (Fax)