Kira Hukuku

Kira Hukuku


1 Temmuz 2012’den önce Kira Hukukuna ilişkin hükümler, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmişken iki farklı kanundaki hükümler yürürlükten kaldırılarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında toplanmıştır. Ayrıca kira hukuku, Borçlar Kanunu dışında bazı özel kanunlarla da koruma altına alınmaktadır.
Kullanma ve yararlanma hakkı veren ve iki taraflı borç yükleyen bir sözleşme olan kira sözleşmesi uygulamada çok sık olarak kullanılmakta ve beraberinde de birçok hukuki sorun getirmektedir. Konut ve Çatılı İş Yeri Kiraları gibi bildiğimiz kiralar dışında, Finansal Kiralamalar, Filo Kiralaması, Ürün Hasılat Kirası gibi çok çeşitli kira sözleşmeleri bulunabilmekte, karma bir sözleşme olarak değerlendirilen franchise sözleşmelerinde dahi kira hukukunu ilgilendiren unsurlar bulunmaktadır.
Özellikle uygulamada Konut ve Çatılı İşyeri kiralarında malikler ve kiracılar açısından ilk aşamada sözleşmelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve iki tarafın da ortak menfaati yönünde hükümler içermesi gerekmektedir. En başından kira hukuku avukatına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Kira hukuku alanında uygulamada en sık karşılaşılan hususlardan biri de tahliye davaları olup tahliye sebepleri çeşitlilik göstermekte; kiracıdan veya kiraya verenden kaynaklı tahliye sebepleri ortaya çıkabilmektedir.

Kiracıların, Özenle kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcuna ilişkin detaylı yazımızı okumak için tıklayınız

Kira Hukuku Avukatı olarak bu alandaki Hizmetlerimiz:

-Kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi revize edilmesi
-Kirasını ödemeyen kiracılardan kira bedelinin tahsiline yönelik işlemler
-Tahliye Davası
-İhtiyaç nedeniyle tahliye davaları
-Uyarlama davaları
-Kira tespit davaları
-AVM’lere kira hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi
-Depozito bedelinin iadesi davaları
-Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesi
-Ecrimisil davaları
-Kiralanandaki ayıba ilişkin delil tespiti
-Kira ilişkisinden kaynaklı ihtarların gönderilmesi

GERİ DÖNÜN